Privacybeleid

Privacybeleid Rylee (Versie 2023)

Rylee is er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Rylee. Door gebruik te maken van deze website en onze diensten geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Rylee respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoet.


Persoonsgegevens

Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip "persoonsgegeven" wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.


Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Als u jonger dan 16 jaar bent, dan heeft u toestemming van uw ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken. Indien blijkt dat wij zonder toestemming gegevens verwerkt hebben van een persoon jonger dan 16 jaar, dan kunt u contact opnemen waarna wij de gegevens van deze persoon verwijderen.


Verwerken van de persoonsgegevens

We kunnen uw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer u onze website bezoekt, een account aanmaakt op onze website, gebruik maakt van onze diensten een bestelling plaatst in onze webshop of als u contact met ons opneemt. Wij mogen uw gegevens verwerken, omdat we uw toestemming vragen. Verder zullen we uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Om bovenstaande diensten te realiseren verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • Uw naam;
 • Uw geboortedatum;
 • Uw geslacht;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw woonplaats;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw IP-adres;
 • Uw betaalgegevens;
 • (Eventueel) uw KvK gegevens.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.


De beveiliging van uw gegevens

Rylee heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies.

Alle partijen die uw gegevens voor ons verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.


Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Rylee of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik.

Als wij uw toestemming nodig hebben om cookies te mogen plaatsen dan vragen wij u dit tijdens uw eerste bezoek aan onze website. Wij verwijzen u daarbij ook naar onze cookie verklaring. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.


Derden

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel en de partners die onze betalingen en incasso’s afhandelen. Uw persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.


Uw rechten

De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U heeft daarom de volgende rechten:

 • U mag ons vragen om inzage in uw gegevens;
 • U mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van uw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie - op uw verzoek - ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoeft te doen;
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van u verwerken.

Wilt u gebruik maken van een van bovengenoemde rechten of heeft u andere vragen dan kunt u contact met ons opnemen via [email protected]


Datalek

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houden wij ons aan de meldplicht datalekken en melden wij dit lek binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u een datalek ontdekken dan vragen we u vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het lek heeft geconstateerd met ons te delen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Wij kunnen dan direct actie ondernemen.


Bewaartermijnen

Rylee verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en conform de wettelijke bewaartermijnen.


Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Vragen en feedback

Heeft u nog vragen over dit privacybeleid of opmerkingen? Dan kunt u contact met ons opnemen:

Rylee B.V.
Utrechtseweg 129
3818ED Amersfoort

E-mailadres: [email protected]